Industrin

 • Kameraövervakning inom industrin kan användas till allt från automatiserade varningar om obehöriga är på ett farligt område eller för att övervaka områden där man inte har omedelbar tillgång till personal. Inom fabriker, lager och tillverkning är det väldigt viktigt att det finns ett effektivt övervakningssystem för att skydda dina tillgångar då det med största sannolikhet finns råmaterial och varor som är väldigt attraktiva för tjuvar.

  områdesbevakning

  Nätverksvideolösningar möjliggör funktioner som:

  ip66

  Live-bilder över internet möjliggör:

  • Termiska bilder samt mörkerseende

  • Fjärrövervaka tillverknings processer


  • Högre personalutnyttjande

  • Upptäcker omedelbart incidenter

  • Övervakning av extrema miljöer

  • Underhållstöd och fjärrstyrd felsökning

  • Du får automatiskt en varning om någon kommer in på ditt område

  • Utvärdera olika incidenter utan att störa process området

  • HDTV-kvalitativa videobilder med väldigt bra detaljrikedom möjliggör identifiering och övervakning av processer

  • Extra hjälp att övervaka produktionsledet

  • Övervakning live och för inspelning

  • Övervaka utomhus

  • Kvalitetssäkring

  • Övervakning av processer

  • Förebygger haverier och olyckor