Transport

 • Kameraövervakning kan  med fördel användas för att övervaka allehanda transportindustrier. Med kristallklara bilder både live och vid inspelning kan alla som är behöriga få tillgång till informationen var som helst och när helst de vill. Med det blir det möjligt med automatisk incident varning och larm, på det sättet skapas en plattformsvideoövervakning som är kostnadseffektiv, flexibel och framtidssäkrad.

  kameraövervakning transport

  Övervakning av olika transportnicher:

  övervakning hamnar

  Placering av övervakningskameror:

  • Tunnelbanan, tågstationer och bussar och biltrafiken

  • Motverka personskador genom att minska farliga situationer.


  • Fraktbolag för övervakning av värdefullt gods genom hela transportkedjan

  • Möjliggör förenklad utredning av skadegörelse, brott och klotter

  • Hamnars vatteninlopp, områden, ingångar, byggnader, parkeringsplatser och omlastningsställen.

  • Övervakning av gods och egendom på ett mycket effektivt sätt

  • Flygplatsers incheckning, ingångar, utgångar, parkeringsplatser, flygplatsen utomhus, landingsbanor och taxibanor

  • Övervakning av gods och egendom på ett mycket effektivt sätt

  • Skapa en så gott som riskfri transportmiljö

  • Minska biltrafikens inverkan på miljön genom att minimera köer

  • Öka säkerheten på nationellt viktiga platser såsom hamnar, viktiga vägar, flygplatser samt tågstationer och liknande.

  • Översikt under uppställning på natten exempelvis (buss och tunnelbanevagns depåer

  • Ökad trafiksäkerhet för biltrafiken