Utbildning

 • Vi hör alldeles för ofta om hur utbildningsfastigheter har utsatts för skadegörelse, inbrott eller våld. Som resultat av det här förloras det värdefulla resurser till utredningar och reparationer som inte borde vara nödvändiga. Med en nätverksvideolösning kommer du kunna fokusera på din verksamhets utbildningar. Korridorer, skolgårdar och klassrum kan med fördel utrustas med någon form av övervakning.

  kameraövervakning utbildning

  Nyttor för utbildningsväsendet:

  övervakning skolor

  Placering av övervakningskameror:

  • Förhindrar våld och stöld

  • Alla ingångar samt utgångar


  • Minskar kostnaderna för skadegörelse genom inte minst den avskräckande effekten som övervakningskameror har.

  • Övervaka byggnaderna så att man avskräcker pyromaner och ungdomsgäng som ofta ligger bakom skolbränder.

  • Möjliggöra distansundervisning

  • Parkeringsplatser

  • Håller elever och personal utom fara.

  • Datasalar, klassrum, matsalar, bibliotek och idrottsanläggningar

  • Hjälper att utreda incidenter och identifiera misstänkta

  • Förhindra bränder som ökar lavinartat genom att larma på vissa händelser innan brand uppstår.