Affärsnyttan med kameraövervakning

Kameraövervakning som passar Er

En övervakningslösning från Nortech Security anpassas och skräddarsys för just din verksamhet. Vi är experter på kameraövervakning och hjälper dig till rätt lösning. Ett övervakningssystem kan uppfylla affärsvärde för just Ert företag. Vilket syfte ni har med er övervakningslösning bör ni fundera över, men här kan ni läsa några av de affärsnyttor som en tillämpning av ett övervakningssystem från Nortech Security medför.

Är du osäker på vilken lösning som passar för Er? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att välja rätt övervakningslösning!

Områdes- och objektbevakning

områdesbevakning

Med områdesbevakning kan CCTV övervakningslösningen säkerställa att området, utomhus eller inomhus, är under uppsikt. Med remote access kan detta uppnås till låga kostnader jämfört med säkerhetsvakter.

Processövervakning

områdesbevakning

Inom bland annat industrin kan det finnas stora affärsvärden att kunna visuellt övervaka och granska processer.

Motverka stöld och svinn

Motverka Svinn

Övervakningskameror kan sättas upp på ett sätt som gör att ditt företag får ett lägre svinn och som motverkar stölder. Det kan göras både på ett sätt som gör att kameran syns eller att den är dold.


Inventering och genomgång

kameraövervakning inventering

För att förenkla och förbättra inventeringsprocessen kan man med fördel använda övervakningskameror på ett effektivt sätt.


Automatisering

Automatisering

Genom att automatisera processer kan man spara stora summor pengar. Samtidigt kan det vara just kameraövervakningen som gör att man ser vad som kan automatiseras och sedan övervaka att automatiseringen fungerar som det ska.


Felsökning

Definiera mål

För att möjliggöra spårning fel som uppkommer på grund av mänskliga faktorn såsom felplock och fellastning är kameraövervakning en stor möjlighet.


Förebygg olyckor

övervakning farliga platser

Det finns utrymmen som med fördel övervakas för att det dessutom förebygger olyckor ovanpå andra anledningar till övervakningen. Kraftstationer, tågräls, tunnelbaneräls mm.


Motverka skadegörelse

vandalism övervakning

Övervakningskameror kan sättas upp på ett sätt som möjliggör identifiering och möjlighet till larm vid eventuella vandaliserings incidenter. Det kan göras både på ett sätt som gör att kameran syns eller att den är dold.


Sänkta försäkringskostnader

Definiera mål

Genom att vidta förebyggande åtgärder såsom larm och kameraövervakning ger många försäkringsbolag rabatt på försäkringspremien.


Övervakning på distans

övervakning på distans

Genom att centralisera övervakning till ett ställe gör att man får möjlighet att få en mycket kostnadseffektiv övervakning. Att dessutom kunna få larm i mobilen som säger att någon rör sig på ett lager på helgen när allt är stängt är ett exempel på tillämpning.


Identifiering

övervakningskamera identifierar

Med hjälp av en övervakningskamera är det enklare att identifiera i efterhand om någonting skett som du vill utreda.


Kundräkning i butik

kundräkning i butik

Med våra övervakningskameror tillsammans med programvara kan man räkna antalet personer som kommer in i en butik och även med hjälp av identifiering avgöra om det exempelvis är män eller kvinnor som kommer in. Information som är väldigt bra ur marknadsföringssynpunkt.


Patientövervakning

patientövervakning

På institutioner som sjukhus kan det behövas övervakning för att hålla reda på patienter och besökare för att försäkra sig om att få information ifall något oförutsett händer.