Ansiktsigenkänning

Om någon som inte kan identifierar rör sig på känsliga delar av företaget kan man larma och notifiera nödvändig personal om intrånget. Om det dessutom är så att man ser ett ansikte så kan aktiveras face wide dynamic range (WDR) så att man får en högre upplösning och tydligare och skarpare kvalitet på bilderna för att möjliggöra identifiering. När ansiktet inte syns längre avaktiveras funktionaliteten.

Exempelvis så funktionen på om en person rör sig på områden som inte ska ha besökare under vissa tider på dygnet och om systemet känner att det är en människa som syns i bild så aktiveras funktionen. När ansiktet inte syns längre så behövs inte funktionen och den slås automatiskt av.