Autotracking

Avancerad autotracking ute innebär att när man övervakar en plats där det inte förväntas vara någon på helgerna, exempelvis ett lager, kan man ställa in PTZ kamerorna så att de reagerar på alarm på vissa sätt. T.ex. om en port öppnas ska de zooma in porten (de vrider sig mha PTZ- pan tilt zoom), undersöker vem som öppnar och kan sedan följa individen som rör sig på området. Fungerar sämre i miljöer där det går människor hela tiden. Kameran saknar intelligens för vem man ska följa osv.

PTZ står för Pan (vrida), Tilt (upp och ner) och Zoom.

Med manuella handgrepp kan en operatör också låsa in kameran på en individ och därefter följer övervakningskameran den individen även om andra personer stör kameran.