Fjärrstyrda övervakningskameror

Fjärrstyrda övervakningskameror kan åstadkomma stora kostnadsbesparingar om man jämför med kostnaden för att ha vakter som övervakar på plats. Övervakningskameror kan placeras i kontor, korridorer, lastbryggor, varuhus, lager och förråd, i bilar eller på alla tänkbara platser. Med en centralt övervakningscentral kan kostnaderna hållas nere.

Det som gör att övervakningskamerorna är möjliga att fjärrstyra på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt är att de är ip baserade.  En eller flera behöriga användare kan se övervakningskamerornas direktsända eller inspelade videos från ett centralt ställe eller vid behov utlokaliserat på flera ställen. På så sätt kan man exempelvis tillåta ett bevakningsföretag att förutom det egna företaget också få tillgång till videon.

Lagringen av datat från övervakningskamerorna sker till så kallade DVR/NVR, data video recorders/network video recordes. Dessa kan finnas lokalt där övervakningens personalen sitter eller kan om man så önskar ske i en separat högkvalitativt datacenter vartifrån man kan accessa datat.  Då sparar man informationen på ett professionellt skött datalagringsutrymme med uppsatta rutiner för att säkerställa hög tillgänglighet och säkerhet.

Med fjärrstyrning inbegrips också möjligheterna att från ett centralt övervakningscenter styra kameran fysiskt. Man kan till exempel zooma in på ett registeringsnummer, ansikte eller annat föremål. Det gör att man exempelvis skulle kunna hjälpa en transportör att placera containers på specifika positioner på en stor omlastningscentral utan att fysiskt behöva vara på plats.