H.264 – effektiv komprimering av video och bilder

H.264 är en branschstandard för video komprimering. Processen inbegriper konvertering av digital video data till ett format som tar upp mycket mindre storlek när det ska sändas vidare och tar också mindre plats för lagring på disk.

Tekniken är vida använd inom Broadcasting industrin och används inom all transferrering av data för digital TV, DVD-video, videokonferenser mm.

Panasonic har med sin långa erfarenhet inom TV industrin mycket hög kompetens inom detta område.

Uppdelat – vad menas med H.264

Videokomprimering används således av allehanda tillverkar av produkter och behövs i alla ändar av processen. Både den som sänder (encoder) och den som tar emot (decoder) samt de medier som ska lagra signalströmmarna måste kunna interagera med varandra.

Enkoder

När videoströmmen skapas i exempelvis en övervakningskamera så tar encodern dataströmmen och komprimerar den till ett mer effektivt transformeringsformat.

Dekoder

På andra sidan sitter en decoder och tar emot den komprimerade signalen. Vill man sparar datat på storage utrymmen och denna stödjer H.264 så sparas dataströmmen i detta format för att sedan därifrån accessas. På så sätt tar man mindre plats på lagringssidan.