Infraröd kamera

True day / night för 24/7 övervakning

Automatisk övergång från dagläge (färg) till nattläge (svart/vitt) när ljusförhållandena sjunker. Perfekta övervakningssystemet för 24/7 övervakning.

Hög kvalitet i mörka miljöer.
Samma kamera kan användas för natt och dag.
Systemet förblir dynamiskt.
Ett mekaniskt IR filter

Automatisk övergång från dagläge (färg) till nattläge (svart/vitt) när ljusförhållandena sjunker. Perfekta övervakningssystemet för 24/7 övervakning.
Hög kvalitet i mörka miljöer.
Samma kamera kan användas för natt och dag.
Systemet förblir dynamiskt.
Ett mekaniskt IR filter