Kostnadseffektiv övervakning utnyttjar befintlig infrastruktur

En IP baserad övervakningslösning ger i slutändan oftast en lägre totalkostnad för företaget trots att enskilda analoga kameror ofta är billigare än digitala kameror. Det som gör att man kan spara pengar är att företag oftast har en befintligt ip nät som gör att åtminstone stora delar av infrastrukturen redan finns på plats. Således kan en ip baserad övervakningslösning utnyttja den installerade nätverkets infrastruktur. Man bör dock ha i åtanke att en kamera som spelar in video över nätverket slukar en hel del bandbredd.

Men i slutändan är det vår erfarenhet att ip baserade övervakningslösningar blir billigare eftersom

  • standards är vanligare genom hela infrastrukturen som används vilket gör att implementationen och inköp av utrustning blir billigare
  • trådlös kommunikation kan användas helt eller delvis
  • effektivare lagringslösningar kan användas vilket sparar diskutrymme
  • användandet av så kallad Power over Ethernet-teknik. Detta gör att man kan strömförsörja exempelvis en övervakningskamera gernom PoE kontakten. Det gör att man kan strömförsörja kameran genom ethernet-kabeln.

Läs mer om nätverk och ethernet.