Videorörelseavkänning och larm

Videorörelseavkänning och larm gör det enklare för personalen som ska administrera övervakningsmaterialet att enbart behöva bry sig om inspelat material som har något värde. Dvs någonting hände och spelades in.

Videoövervakning är något som tar väldigt mycket lagringsyta från inspelningsutrustningen. Därför är det tidskrävande och dyrt att lagra all denna information när det till 99% av tiden inte sker något intressant på inspelningsmaterialet. Avancerade nätverkskameror med tillhörande inspelningsutrustning kan göra detta arbetet enklare genom att inte spela in den information som inte behövs. Detta åstadkoms bland annat genom att man buffrar information i inspelningsutrustningen och till viss del även i vissa av övervakningskamerorna. Om kamerorna inte ser något intressant behöver man inte ens skicka detta över nätet vilket sparar bandbredd. Buffringen möjliggör på samma sätt att man bara spelar in material som är nödvändigt. Mjukvara i inspelningsutrustningen går igenom det buffrade materialet och avgör om något intressant skett eller inte.

Axis nätverkskameror och kodare video har inbyggda funktioner som videorörelseavkänning, ljud upptäckt larm, aktiv manipulering larm, I / O (input / output) anslutningar, alarm och händelser funktioner ledning. Dessa egenskaper gör det möjligt för nätverkskameror och kodare video att ständigt analysera ingångar för att upptäcka en händelse och att automatiskt svara på en händelse med åtgärder som till exempel videoinspelning och skicka larmmeddelanden.