Intelligent lagring av övervakningsdatat

Intelligens i videolagringen – skriv om

Aimetis licensieringsform ger möjlighet att exakt bestämma vilken och hur mycket intelligens du som kund vill ha.

Licenserna finns i tre steg Standard, Professional och Enterprise.

Standard licensen ger dig videolagring och Aimetis användarvänliga gränssnitt samt inspelning vid rörelse samt indikering.
Professional licensen ger dig möjlighet att integrera Symphony mot passersystem samt att bygga “serverfarmar” , dvs. koppla ihop flera servers så att de arbetar tillsammans i större installationer.
Enterprise licensen ger dig full tillgång till Symphonys samtliga videoanalysfunktioner, både för säkerhetssyften som att generera larm när bestämda regler överträds och för affärsrelaterade rapporter med information om t.ex. kunders rörelser och uppehållstider – total analys av kundflödet i en butik.