Komplett övervakningspaket: “Startpaket Pro”

28 August, 2015 | DD NIM

dahua_startpaket_pro
Nortech Security har tagit fram ett mycket prisvärt övervakningspaket för utomhusbruk. Produkter i världsklass från Dahua innehållandes 2 st IP 66 klassificerade 1.3 Mp IR bullet kameror, en NVR inspelningsutrustning och passande 1 TB hårddisk för inspelning upp till 20 timmar, samt PC och Mobil-mjukvara.

Lär mer om vårt erbjudande här

Ny kameralag underlättar för övervakning i butiker

02 September, 2013 | DD NIM

Den 1 juli 2013 trädde den nya kameraövervakningslagen fram: Kameraövervakningslag (2013:460)
Denna lag ersätter lagen om allmän kameraövervakning (LAK) och innehåller en samling av alla regler för kameraövervakning, det vill säga användning av övervakningsutrustning. Huvudreglerna i den nya regler är i princip desamma som de tidigare reglerna. En skillnad är att den nya kameraövervakningslagen ger större möjligheten till övervakning utan krav på tillstånd på vissa platser och detta bland annat i butiker, tunnelbanan och även i parkeringshus.
kameralag övervakning
Detta gäller platser dit allmänheten har tillträde att vistas, men även dit de inte har tillträde. En kameraövervakning är en väldigt effektiv och förebyggande metod som kan minska brottsligheten i samhället.

Syftet med denna lag är att ta hänsyn till behovet av just kameraövervakning för berättigade ändamål, men den är också till för att kunna skydda mot olagliga intrång. Man vill helt enkelt kunna förebygga brott och olyckor, samtidigt som man vill ha en möjlighet att både avslöja och utreda brott.

Denna lag gäller vid kameraövervakning som sker med så kallade övervakningskameror som är uppsatta runt om i Sverige. Detta gäller dock om den som arbetar med övervakningen är etablerad i antingen Sverige eller i tredjeland, det vill säga en stat som varken ingår i Europeiska unionen eller på något sätt är ansluten till EU:s ekonomiska samarbetsområde.

Den gäller också vid behandling av både bild och ljudmaterial som man tagit upp vid övervakningen och om detta utförs av den som bedriver själva övervakningen eller för denne persons trygghet.

För att man ska kunna ha en kameraövervakning på en plats dit allmänheten har tillträde krävs ett tillstånd som görs skriftligen hos länsstyrelsen och detta självfallet i det län man tänkt att övervakningen ska ske. Detta tillstånd ges endast om intresset av en övervakning på ett eller annat sätt överväger den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vanligast är det med en kameraövervakning i butiker, bankomater, vagnar och stationer i tunnelbanan och även i ett parkeringshus.

För den som vill ha en kameraövervakning på en plats dit allmänheten inte har tillträde, exempelvis i ett låst soputrymme eller i ett trapphus, måste man först och främst se till att det är tillåtet. Det är också viktigt att man utformar övervakningen så att den följer lagarna som finns i själva kameraövervakningslagen (2013:460).

Även om det gäller en övervakning på en plats där allmänheten har tillträde eller inte, finns det regler om att man måste göra en upplysning och detta bland annat genom skyltning. Materialet som spelas in i kameran ska behandlas i enlighet med regelverket och detta innebär att det alltså finns krav på både sekretess och säkerhet.  Dessa krav till skillnad från den gamla lagen är förstärkta. Det är också viktigt för den som bedriver övervakningen att lämna information om ändamålet med utrustningen till den som begär det.

Om reglerna från kameraövervakningslagen inte följs kan man riskera att bli skadeståndsskyldig. Vissa överträdelser kan till och med leda till fängelse.

Enligt den nya kameraövervakningslagen ersätter även Datainspektionen justitiekanslern när det gäller just överklaganden. Datainspektionen får även ett tillsynsansvar och ska se till att följa praxis och till länsstyrelserna ge råd.

Kameraövervakningslagen i sin helhet hittar du här:
Kameraövervakningslag (2013:460)
PDF Kameraövervakningslag 130460

Nyhet i sortimentet

11 June, 2013 | DD NIM

Dahua IPC-HDBW3202P

Dahua IPC-HDBW3202P

Nortech har utökat security sortimentet med videolagringssystem från DAHUA, en fullvärdig Onvif medlem med häpnadsväckande prestanda, kvalitet, och pris.
DAHUA imponerar dessutom med bredden i produktutbudet, ett stort antal DVR/NVR:er med möjlighet att ansluta kameror från bl.a DAHUA, Panasonic, Sony, Bosch, Axis, Pelco, Samsung, Vivotech m.fl.

Dahua – den stora kinesiska utmanaren

02 March, 2013 | DD NIM

De senaste tio åren har kameraövervakningen på både offentliga platser och i kollektivtrafiken ökat i Sverige. Det har med andra ord blivit allt vanligare att ha denna typ av utrustning, både på offentliga platser för oss människor men även på de platser där man anser att det behövs övervakning. Idag är det många företag som kämpar och försöker stå emot exempelvis inbrott, svinn och annan skadegörelse och detta i sin tur leder till en otrygghet i företaget. En skadegörelse kostar både tid, pengar och därför är en kameraövervakning det optimala valet. Tack vare en kameraövervakning kan man vid ett brott se både vad som hände, när det hände och vem som ligger bakom brottet.

Nortech Security Dahua

Nortech Security Dahua

Dahua Technology är en av Kinas ledande och professionella tillverkare som ägnar sig åt tillverkning och distribution av säkerhetsprodukter och speciell utrustning för kameraövervakning. Dahuas produkter har häpnadsväckande bra prestanda, kvalitet till otroligt bra priser, som nu slår de sig in på den svenska marknaden. Bolaget tillhandahåller ljud- och videoprodukter och övervakningsprodukter. Dahua har även tre dotterbolag som deltar aktivt i Dahuas utveckling och produktion av datorprogram, elektronik och även konsulttjänster. Sedan början av 2013 distribuerar Nortech Security, som är Sveriges största distributör av kameraövervakningsutrustning, Dahuas high-tech produkter och övervakningsprodukter.

Dahua är medlem i ONVIF (Open Network Video Interface Forum). ONVIF har lyckats bli en global organisation och som arbetar för att standardisera och göra produkter inom nätverksvideo kompatibla med varandra. Idag har detta forum ungefär 200 medlemmar. Bosch, Sony, Axis och Dahua är exempel på ett par nätverksvideo-leverantörer i ONVIF.

En kameraövervakning innebär att man både skyddar och värnar det man är mest rädd om. Med en övervakning kan man identifiera och säkerställa om någonting inträffat och om det är ett fall man vill utreda. Dahua är en producent utav världsklass som har ledande lösningar inom kameraövervakning. Dahuas kameraövervakning är mycket prisvärda och har på senaste tid blivit mycket populära inom den svenska marknaden. Tack vare de prisvärda och högkvalitativa produkterna är Dahua det optimala valet för produkter inom kameraövervakning.
Dahua tillsammans med sina prisvärda proffskameror har slagit stort i Sverige och erbjuder ett väldigt brett sortiment och även branschanpassade paket och detta återigen tack vare den höga kvaliteten och de prisvärda produkterna.

Dahua Technology
www.dahuasecurity.com

Lagar och regler för kameraövervakning

20 October, 2011 | DD NIM

Lagar och regler för kameraövervakning

Det finns två lagar som reglerar marknaden för kameraövervakning:

– Lagen om allmän kameraövervakning

– Personuppgiftslagen

Dessa två lagar är överlappande och det finns av den anledningen viss osäkerhet kring när den ena lagen tillämpas och när det är den andra lagen som gäller. Till skillnad mot vad många verkar tro är det inte var övervakningskameran är placerad som styr vilken lag som gäller, utan det är istället, i vilken riktning och vad övervakningskamerans lins fångar som är betydande.

Lagen om allmän kameraövervakning

Det krävs vanligtvis tillstånd för att få placera en övervakningskamera vid platser där allmänheten rör sig. Är man intresserad av att placera en övervakningskamera som pekar mot platser där allmänheten har tillträde krävs tillstånd från din specifika länsstyrelse, vilka är de som är tillståndsmyndigheter gällande dessa övervakningsfrågor.

Här kan du ladda ned en blankett för ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning

Personuppgiftslagen

Vid andra platser där inte allmänheten rör sig i samma utsträckning gäller personuppgiftslagen. Det kan vara platser som flerfamiljshus, utrymmen på arbetsplatser och inomhus i skolor. Då behövs det inte tillstånd eller att ansvarige skickar in en anmälan. Datainspektionen skriver exempelvis att det inte innebär att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst. Det är den personuppgiftsansvariges uppgift att se till att kameraövervakningen följer reglerna i personuppgiftslagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Tolkning av Personuppgiftslagen

Eftersom övervakning genom övervakningskameror anses var ett integritetsintrång, innebär det enbart att det bara är tillåtet så länge det inte anser vara otillbörligt (dvs kränkande). Att bedöma när övervakning anses vara kränkande kan vara problematiskt. Men utgångspunkten är att behovet av övervakningen ska väga tyngre än de övervakades intresse av skydd för den personliga integriteten.

Är du intresserad av att läsa mer om Personuppgiftslagen och lagen om allmän kameraövervakning? Ladda då ned Nortech Securitys informationsfolder.

 

 

Världsledande övervakningskameror

07 July, 2011 | DD NIM

Nortech öppnar nu nytt affärsområde inom dotterbolaget Nortech Telecom som går under namnet Nortech Security

Nortech Telecom har tidigare gått ut med pressrelease om att man nu också satsar på säkerhetslösningar för företag. Nortech har ett mycket bra samarbete med ett stort antal återförsäljare och har redan påbörjat diskussionen med många av dem om att också börja sälja Panasonic’s övervakningskameror.

Nortech Security kommer att storsatsa på både denna verksamhet och på alla återförsäljare som väljer att delta i denna satsning.

Stort intresse för kameraövervakning

06 July, 2011 | DD NIM

Nortech Security har väckt stor uppmärksamhet inom Nortech’s återförsäljarnätverk. Affärsområdet Nortech Security har redan arrangerat den första utbildningen för de första återförsäljarna.

– Vi kan konstatera att det finns ett mycket stort intresse hos våra återförsäljare säger Simon Wallen, VD för Nortech Telecom.

Nortech distribuerar som vi tidigare meddelat numera även Panasonic’s kameraövervakningsprodukter.

Ny webbsite lanserad

01 June, 2011 | DD NIM

Nortech Security har nyligen lanserat den här webbplatsen. Webbplatsen är i första hand till för att driva awareness om Nortech Security’s distribution av Panasonics övervakningslösningar med världsledande övervakningskameror.