Lagar och regler för kameraövervakning

20 October, 2011 | DD NIM

Lagar och regler för kameraövervakning

Det finns två lagar som reglerar marknaden för kameraövervakning:

– Lagen om allmän kameraövervakning

– Personuppgiftslagen

Dessa två lagar är överlappande och det finns av den anledningen viss osäkerhet kring när den ena lagen tillämpas och när det är den andra lagen som gäller. Till skillnad mot vad många verkar tro är det inte var övervakningskameran är placerad som styr vilken lag som gäller, utan det är istället, i vilken riktning och vad övervakningskamerans lins fångar som är betydande.

Lagen om allmän kameraövervakning

Det krävs vanligtvis tillstånd för att få placera en övervakningskamera vid platser där allmänheten rör sig. Är man intresserad av att placera en övervakningskamera som pekar mot platser där allmänheten har tillträde krävs tillstånd från din specifika länsstyrelse, vilka är de som är tillståndsmyndigheter gällande dessa övervakningsfrågor.

Här kan du ladda ned en blankett för ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning

Personuppgiftslagen

Vid andra platser där inte allmänheten rör sig i samma utsträckning gäller personuppgiftslagen. Det kan vara platser som flerfamiljshus, utrymmen på arbetsplatser och inomhus i skolor. Då behövs det inte tillstånd eller att ansvarige skickar in en anmälan. Datainspektionen skriver exempelvis att det inte innebär att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst. Det är den personuppgiftsansvariges uppgift att se till att kameraövervakningen följer reglerna i personuppgiftslagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Tolkning av Personuppgiftslagen

Eftersom övervakning genom övervakningskameror anses var ett integritetsintrång, innebär det enbart att det bara är tillåtet så länge det inte anser vara otillbörligt (dvs kränkande). Att bedöma när övervakning anses vara kränkande kan vara problematiskt. Men utgångspunkten är att behovet av övervakningen ska väga tyngre än de övervakades intresse av skydd för den personliga integriteten.

Är du intresserad av att läsa mer om Personuppgiftslagen och lagen om allmän kameraövervakning? Ladda då ned Nortech Securitys informationsfolder.