Stort intresse för kameraövervakning

06 July, 2011 | DD NIM

Nortech Security har väckt stor uppmärksamhet inom Nortech’s återförsäljarnätverk. Affärsområdet Nortech Security har redan arrangerat den första utbildningen för de första återförsäljarna.

– Vi kan konstatera att det finns ett mycket stort intresse hos våra återförsäljare säger Simon Wallen, VD för Nortech Telecom.

Nortech distribuerar som vi tidigare meddelat numera även Panasonic’s kameraövervakningsprodukter.