• Stöd för H.264, MPEG-4 och JPEG komprimering
  • Upp till 64 övervakningskameror kan anslutas till de mer avancerade modellerna och 32 och 16 för de enklare.
  • Enkel installation för de enklare modellerna
  • Full HD HDMI utgång
  • Ansiktsmatchning i realtid
  • Flera klienter kan samtidigt accessa samma övervakningsdata.
  • Hittar automatiskt övervakningskameror med enkel setup wizard
  • De mer avancerade modellerna stödjer utökning av HDD slots för lagring.
  • Stöd för olika inspelningsmodes. Exempelvis kan man ha manuell inspelning, schedulerad inspelning eller eventdriven inspelning mm
  • RAID 5/6 för redundans med embedded OS, datakryptering för hög tillförlitlighet och säkerhet.
  • ONVIF support