Hjälp att välja övervakningssystem

När du ska välja övervakningslösning är det bra att inte bara rusa iväg och handla det billigaste paketet. Det är viktigt att veta varför man vill köpa en övervakningslösning och vilka krav man har på sin lösning. Här är ett antal tips vi ger för dig som letar efter ett övervakningssystem.

Vi har även sammanställt en bransch-guide samt syft och genomgång av affärsnyttan för dig som vill veta mer hur ett övervakningssystem kan användas inom ditt affärsområde.

 

Definiera mål med övervakningen

Definiera mål

Vad är syftet med Er kamera övervakning. Finns det andra affärsvärden annat än att skydda människor, byggnader och andra tillgångar. Kan man exempelvis optimera affärsprocesser och därigenom öka din affärsmodells effektivitet. Utifrån det bör man gå vidare och se över om man vill skapa en överblick eller att se mycket detaljer. Här spelar exempelvis kameralinsen en avgörande roll eftersom den är avgörande för vilken kvalitet man får på videokamerainspelningen.Jämför olika övervakningskameror

jämföra övervakningskameror

Innan du köper en övervakningskamera är det viktigt att jämföra kamerorna på riktigt under verkliga omständigheter. Det är först när man i riktigt ljus ser skillnaden. Det blir verkligt och påtagligt på ett helt annat sätt än när man ser tillverkarens specifikationer. Därför är det viktig att man inte jämför äpplen och päron.

IP eller Analoga övervakningskameror

ip eller analoga övervakningskameror

IP baserade kameror kostar lite mer. Men ju större lösningar desto snabbare tjänar man in den extra kostnaden för just kameran. IP baserade kameror har som regel en mycket bättre bildkvalitet, stödjer öppna standards på ett bättre sätt, är skalbara och framförallt mer framtidssäkra.

Vilken yta ska övervakas

övervakning yta

Hur stort utrymme ska övervakas påverkar val av kamera och om det ska vara flera. En PTZ övervakningskamera kan exempelvis täcka in ett större område en vad en fixerad kamera kan hantera. Samtidigt kan en kamera inte övervaka två ställen samtidigt, dvs vill man vara säker på att t.ex. en dörr alltid övervakas är det bäst att ha en kamera som alltid fokuserar på dörren.Inomhus eller utomhus

övervakning industri

Ska övervakningen ske utomhus eller inomhus. Hur utsatt för regn och damm kommer din övervakningskamera vara. Ju mer utsatt desto högre krav på skydd, se även IP66.

Övervaka i mörker

övervakning skola

Hur viktigt är det för dig att ha bra kvalitet i mörker. Vilka områden kommer vara upplysta även när det är mörkt. Panasonic använder så kallad true-day and night kameror där man med hjälp av infrarött ljus även kan se i mörker men utan färgåtergivning.

Osynlig övervakning

osynlig övervakning

I vissa fall vill man att övervakningen inte ska synas.

Synlig övervakning

övervakning logistik

I vissa fall vill man att övervakningen ska synas i avskräckande syfte.

Strömförsörjning

övervakning sjukhus

Finns det ström att tillgå på platsen du vill övervaka eller vill man använda Power-over-Ethernet funktionalitet.Bildkvalitet

övervakning sjukhus

Vilken upplösning och bildkvalitet behövs för övervakningen. Detta styrs i mångt och mycket av elektroniken i kameran där Panasonic är erkänt som ett av världens bästa företag inom kameraelektronik.Kompressionsteknik

komprimering övervakning

Vilken kompressionsteknik behövs för minskad bandbredd åtgång och minskat behov av diskutrymme. Olika övervakningskameror stödjer olika kompressionstekniker såsom H.264, MPEG4 och MPEG2.

Ljud

övervakning sjukhus

En eller tvåvägsljud. Behöver man kunna ge direktioner till den som står vid kameran och kan denna person prata in i en mikrofon tillbaka.

Stöd för olika standards

övervakning sjukhus

Om du redan har en övervakningsutrustning och vill kunna integrera med denna så behöver övervakningsutrustning stör för ONVIF. Kan vara bra att även i framtiden stötta öppna standards.

Trigga inspelning

trigga inspelning

Inspelning enbart vid behov. Alerts och triggers sätter igång övervakningen som annars enbart tar exempelvis stillbilder för att spara hårddisk och bandbredd.

Kryptering och säkerhet

kryptering säkerhet övervakningskamera

Vilka behov har företaget av att säkert överföra informationen samt ge åtkomst till informationen på ett säkert sätt.