Övervaknings yta

—– BEHÖVER RENSKRIVAS DET ENGELSKA —–
Vilken yta ska kameraövervakningen täcka?
Baserat på dina behov och din verksamhets säkerhetskrav, vilka områden behöver övervakas? Är dessa områden utspridda eller har du en ingång eller utgång som är det enda som behöver övervakas?

Svaret på dessa frågor avgör om du behöver Fixed kameraövervakning eller PTZ övervakning samt vilken upplösning din övervakningsutrustning behöver ha.

En yta kan således ofta täckas in på olika sätt och det finns ofta mer än ett sätt att lösa ett företags övervakningsbehov. Med en eller flera fasta kameror eller bara en PTZ kamera.

Fast kameraövervakning

Fast kameraövervakning lämpar sig för att exempelvis kunna övervaka ett övergångsställe, ingången till en byggnad eller liknande. Den monteras upp och kan sedan inte vrida sig ur sin existerande position. Ofta betyder det att man har mer än en kamera för att täcka in en yta, men den täcker in den ytan hela tiden.

Kameraövervakning som kan zooma och vridas

En Pan Tilt Zoom övervakningskamera
An area may be covered by several fixed cameras or a few PTZ cameras. Consider that a PTZ camera with high optical zoom capabilities can provide high detail images and survey a large area. However, a PTZ camera may provide a brief view of one part of its area of coverage at a time, while a fixed camera will be able to provide full coverage of its area all the time. To make full use of the capabilities of a PTZ camera, an operator is required or an automatic tour needs to be set up.

Övervakningsutrustningens upplösning

HDTV, megapixel or standard resolution cameras. One of the unique benefits that network video brings to the video surveillance market is the ability to move beyond the traditional PAL/NTSC resolution and frame rate limitations and experience high-resolution video with extreme image detail. HDTV, megapixel and standard resolution cameras have different application areas and benefits. For instance, if there are two, relatively small areas of interest that are close to each other, a megapixel or HDTV camera with a wide-angle lens can be used instead of two non-megapixel cameras. More details: Choosing an HDTV, megapixel or standard resolution camera